Thư mời lễ tưởng niệm chiến binh Hoa Kỳ tử trận tại Việt Nam

The Wall That Heals

Bức tường lưu động tưởng niệm 58,000 chiến binh Hoa Kỳ tử trận tại Việt Nam sẽ dừng lại tại North Kansas City năm nay. Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam luôn luôn dành những hàng ghế danh dự đón chào cộng đồng người Việt và bạn hữu tham dự.

Theo chương trình ấn định cho Cộng Đồng Việt Nam chúng ta năm nay là

Thứ Bảy ngày 30/6/12 từ  9:30 Sáng - 10:00 Sáng
Tại:  North Kansas City
        High School Football Stadium
        620 E 23rd Street
        Kansas City, MO 64116

(Từ đường Independence Ave., qua chợ Kim Long, qua cầu, đi đường Burlington tời đường E. 23 Ave quẹo phải, tới trường Trung Học Nortth Kansas City)

Chương trình trưng bày liên tục Ngày: 28, 29, 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2012

Giờ: 7:00 sáng đến 7:00 tối

Chúng ta sẽ có lều triển lãm những di tích lịch sử, hình ảnh, huân chương và tư liệu quân ngũ cá nhân để chia xẻ với 30,000 người tham quan năm nay.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Văn phòng Cộng Đồng tại số 816-231-3500 vào mỗi sáng thứ bảy từ 10:00 sáng đến 1:00 trưa. Hoặc liên lạc với Ông Trần Xuân Tiến tại số (816-765-3159) và bà Hà Lê Thu Nguyệt tại số (816-547-8478).

Thêm tin ở tổ chức The Wall That Heals: http://www.vvmf.org/northkansascitymo

Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự đông đảo để nói lên tinh thần huynh đệ chi binh của chúng ta đối với 58,000 chiến binh Hoa kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam.

Cộng Đồng Việt Nam xin kính mời!


Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Community Health Fair Satruday April 7th, 2012 - Arrowhead Stadium  
Founding Fathers Kings Hung Vuong 2012 celebration - Giỗ Tổ Hùng Vương 2012  
Community Activities on September 29, 2007  
Commemorating Black April 30th  
Vietnamese Lunar New Year Celebration  


PREVIOUSLY POSTS:
Vietnam's Founding Fathers Celebration  
Helping Katrina and Rita Victims in 2005  
Citizenship Class for Seniors in the Community  
Mayor Cadidates Speaking at Community  
Photos at the Ceremony Accepting the Resolution  
Freedom and Heritage Flag Recognition at City Hall Kansas City, MO  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact