Hình ảnh trong ngày bầu cử Cộng Đồng 2012 - 2014

I Voted!

Đây là những hình ảnh nhộn nhịp trong ngày chọn tân Ban Điều Hành cộng đồng nhiệm kỳ 2010 - 2014.Ông Trần Văn Phi (lề trái) cùng với tân Ban Điềuành 2012 - 2014.Quý vị trong cộng đồng bầu phiếuCô Thủy Tiên đang tâm tình cùng đồng hương.Đồng hương tham dự ngày bầu cử.Ông Trần Xuân Tiến (phải) đang ghi danh bầu cử.Đồng hương.Ban kiểm phiếu làm việc.I Voted!Tân Ban Điều Hành cộng đồng Kansas City và Vùng Phụ Cận 2012 - 2014.
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Kết quả bầu cử Cộng Đồng ngày 5-5-2012  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  
Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014  
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  


PREVIOUSLY POSTS:
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact