Trường Việt Ngữ Cộng Đồng thông báo ngày 29-5-2012

Vietnamese School Language

LỚP SINH HOẠT HÈ: EM VUI EM HỌC - SỐNG VUI SỐNG KHỎE.
Trường Việt Ngữ mở lớp sinh hoạt Hè miễn phí dành cho các em học sinh từ 5 tới 12 tuổi.

Địa Điểm: Trung tâm Pioneer Campus (văn phòng Cộng Đồng).
2700 E 18th St. - Kansas City , MO 64127.

Chương trình sinh hoạt Hè sẽ bắt đầu:
Thứ Bảy Ngày 16 Tháng 6 Năm 2012.
Từ 10: 30 sáng đến 12:30 trưa
Kết thúc vào thứ Bảy Ngày 17 Tháng 7 Năm 2012.

Với chủ đề  EM VUI EM HỌC- SỐNG VUI SỐNG KHỎE lớp Hè gồm có các sinh hoạt:
  • Thủ công:  Hướng dẫn cách vẽ căn bản và xếp giấy tạo hình
  • Thơ ca và truyện nhi đồng: Các em sẽ  Học Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
  • Nghe kể truyện Cổ Tích
Tự chăm sóc sức khỏe:
  • Các em sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc răng miệng.
  • Thói quen Giữ gìn vệ Sinh cá nhân hàng ngày
  • Cách ăn uống tốt cho sức khoẻ.
Thời gian ghi danh sẽ bắt đầu vào sáng thứ Bảy ngày 02 Tháng 06 đến thứ Bảy ngày 16 tháng 06 Năm 2012 tại văn phòng Cộng Đồng từ 10:00 giờ sáng đến 1:00 giờ trưa.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh qua điện thoại quý phụ huynh có thể gọi số văn phòng CĐ 816- 231-3500 hoặc email qua info@vackc.org.Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Thông Báo Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2012-2014  
Hình ảnh trong ngày bầu cử Cộng Đồng 2012 - 2014  
Kết quả bầu cử Cộng Đồng ngày 5-5-2012  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  
Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014  


PREVIOUSLY POSTS:
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact