Chích Ngừa Cảm Cúm Ngày 10 Tháng 11 Năm 2012

9:30 giờ sáng tới 1:30 giờ trưa

Thứ Bảy ngày 10 tháng 11 năm 2012

Văn Phòng Cộng Đồng (Pioneer Campus)

2700 E. 18TH St., Kansas City, MO. 64127


Thơ Ngỏ
Kính thưa quý đồng hương,
Cộng Đồng Việt Nam Kansas City & Vùng Phụ Cận đã được thành lập từ năm 2005 bởi nhu cầu cần thiết của đồng hương tại địa phương, xuất phát từ ước muốn của các cơ sở tôn giáo và các đoàn thể để hình thành một tổ chức có tầm vóc đại diện cho toàn thể người Việt Nam tại Kansas City và Vùng Phụ Cận, cũng như lo các dịch vụ giúp đồng hương:

More...
Dưới sự bảo trợ của Hội Hồng Thập Tự, Sở Y Tế thành phố Kansas City, và hãng bảo hiểm Blue Cross Blue Shield KC, Cộng Đồng Việt Nam Tại Kansas City Và Vùng Phụ Cận cùng với sự hợp tác của các sinh viên y khoa và y tá trường đại học UMKC, trường đại học KCUMB, nhóm y tá bệnh viện KU, và Hội sinh viên Việt Nam VSA, sẽ tổ chức một buổi chích ngừa cảm cúm cho qúy vị đồng hương (6 tháng tuồi trở lên) và cung cấp một số dịch vụ y tế.

More...
Blue-Advantage Plus: Chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ em ngày nay! con của quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình MO HeathNet dành cho trẻ em?

More...
Cong Dong Magazine 2008
Home Top Previous
Bookmark this site Contact