Nhằm mục đích biểu lộ tình đòan kết và liên hợp với các cộng động Việt Nam tại hải ngoại cũng như bày tỏ sự ủng hộ cho công cuộc tranh đấu nhân quyền của đồng bào trong nước,

Vận Động Chính Phủ Hoa Kỳ Đòi Hỏi Nhân Quyền Cho Việt Nam. Petition to the Obama administration.

Come join us in Celebrating Tet in Kansas City 2008 - Vietnamese New Year - The Year of the Rat

A Sign of the times
Flue season is here
Avoid the waiting room

LYNN FRANEY, The Kansas City Star
A simple yellow flag with three red stripes went up on the Metropolitan Community College-Penn Valley campus Monday morning, bringing applause, smiles and songs from dozens of Vietnamese-Americans.

<< Trang trước 
PREVIOUSLY POST
Cong Dong Magazine 2008
Home Top Previous
Bookmark this site Contact